ШЛЮБ. Права та обов'язки подружжя Глава 3

Розділ II

Стаття 21. Поняття шлюбу

1. Шлюбом сімейний союз жінки та чоловіка, заре стрований у державному органі ре страціі актів цивільного стану.

2. Проживання одні ю сім' ю жінки та чоловіка без шлюбу не підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.

3. Релігійний обряд шлюбу не підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення державних органів ре страціі актів цивільного стану.

Стаття 22. Шлюбний вік

1. Шлюбний вік для жінки встановлю ться у сімнадцять, а для чоловіка - у вісімнадцять років.

2. Особи, які бажають заре струвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день ре страціі шлюбу.

Стаття 23. Право на шлюб

1. Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку.

2. За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду ій може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповіда іі інтересам.

Стаття 24. Добровільний шлюб

1. Шлюб рунту ться на вільній згоді жінки та чоловіка.

Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допуска ться.

2. Ре страція шлюбу з особою, яка визнана неді здатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своіх дій і (або) не могла керувати ними, ма наслідки, встановлені Статтями 38-40 цього Кодексу.

Стаття 25. Одношлюбність

1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі.

2. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу.

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

1. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які
родичами прямоі лініі споріднення.

2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

4. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

5. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути заре стровано лише в разі скасування усиновлення.

Семейный кодекс Украины

Похожие материалы

свадьба
Право особисто приватно
Стаття 57. Майно, що особистою приватною власністю дружини, чоловіка1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка :1) майно, набуте нею, ним до …
свадьба
Припинення шлюбу. Глава
Стаття 104. Підстави припинення шлюбу1. Шлюб припиняіться внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.2. Шлюб припиняіться внаслідок його …
свадьба
Шлюбний договір. Глава
Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору1. Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реістрацію шлюбу, а …

PrettyWoman.dn.ua