Державна реєстрацiя шлюбу Глава 4

Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу

1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, іхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

2. Державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто.

3. Державна реєстрація шлюбу засвідчуіться Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджу Кабінет Міністрів Украіни.

Стаття 28. Заява про реістрацію шлюбу

1. Заява про реістрацію шлюбу подаеться жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реістраціі актів цивільного стану за іхнім вибором.

2. Заява про реістрацію шлюбу пода ться жінкою та чоловіком особисто.

3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про ре страцію шлюбу до державного органу реістраціі актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати іх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

4. Якщо ре страція шлюбу у визначений день не відбулася, заява про ре страцію шлюбу втрача чинність після спливу трьох місяців від дня іі подання.

Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про ре страцію шлюбу, з іхніми правами та обов'язками

1. Орган державноі ре страціі актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву про ре страцію шлюбу, з іхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховання перешкод до ре страціі шлюбу.

Стаття 30. Вза мна обізнаність осіб, які подали заяву про ре страцію шлюбу, про стан здоров'я

1. Особи, які подали заяву про ре страцію шлюбу, повинні повідомити одна одну про стан свого здоров'я.

2. Держава забезпечу створення умов для медичного обстеження осіб, які подали заяву про ре страцію шлюбу.

3. Порядок здійснення медичного обстеження осіб, які подали заяву про реістрацію шлюбу, встановлю Кабінет Міністрів Украіни.

4. Результати медичного обстеження та мницею і повідомляються лише особам, які подали заяву про ре страцію шлюбу.

5. Приховання тяжкоі хвороби, а також хвороби, небезпечноі для другого з подружжя, іхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.

Стаття 31. Заручини

1. Зарученими вважаються особи, які подали заяву про ре страцію шлюбу.

2. Заручини не створюють обов'язку вступу в шлюб.

3. Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв'язку з приготуванням до ре страціі шлюбу та весілля.

Такі затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою нареченоі, нареченого, прихованням нею, ним обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба,
наявність дитини, судимість тощо).

4. У разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв'язку з майбутнім шлюбом, договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом.

У разі розірвання договору особа зобов'язана повернути річ, яка була ій подарована, а якщо вона не збереглася - відшкодувати іі вартість.

Стаття 32. Час ре страціі шлюбу

1. Шлюб реіструіться після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реістрацію шлюбу.

За наявності поважних причин керівник державного органу ре страціі актів цивільного стану дозволя реістрацію шлюбу до спливу цього строку.

2. У разі вагітності нареченоі, народження нею дитини, а також якщо безпосередня загроза для життя нареченоі або нареченого, шлюб ре стру ться у день подання відповідноі заяви.

3. Якщо відомості про наявність перешкод до ре страціі шлюбу, керівник державного органу ре страціі актів цивільного стану може відкласти ре страцію шлюбу, але не більш як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.

Стаття 33. Місце реістраціі шлюбу

1. Шлюб ре стру ться у приміщенні державного органу ре страціі актів цивільного стану.

За заявою наречених реістрація шлюбу в урочистій обстановці може бути проведена в іншому місці.

2. За заявою наречених ре страція шлюбу може відбутися за місцем іхнього проживання, за місцем надання стаціонарноі медичноі допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного органу ре страціі актів цивільного стану.

Стаття 34. Ре страція шлюбу в присутності нареченоі та нареченого

1. Присутність нареченоі та нареченого в момент ре страціі іхнього шлюбу обов'язковою.

2. Ре страція шлюбу через представника не допуска ться.

Стаття 35. Право на вибір прізвища при ре страціі шлюбу

1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами.

2. Наречена, наречений мають право при днати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченоі. Якщо вони обо бажають мати подвійне прізвище, за іхньою згодою визнача ться з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допуска ться, якщо інше не виплива із звичаю національноі меншини, до якоі належить наречена і (або) наречений.

3. Якщо на момент ре страціі шлюбу прізвище нареченоі, нареченого вже подвійним, вона, він ма право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Стаття 36. Правові наслідки шлюбу

1. Шлюб підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя.

2. Шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження іі прав та свобод, які встановлені Конституці ю ( 254к/96-ВР ) і законами Украіни.

Стаття 37. Правозгідність шлюбу

1. Шлюб правозгідним, крім випадків, встановлених частинами першою - третьою статті 39 цього Кодексу, а також якщо він не визнаний недійсним за рішенням суду.

Семейный кодекс Украины

Похожие материалы

свадьба
СІМ'Я. Регулювання сімейних
Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України1. Сімейний кодекс Украіни визнача засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, …
свадьба
Права батьків дітей
Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна.2. …
свадьба
Особисті немайнові права
Стаття 49. Право на материнство 1. Дружина має право на материнство. 2. Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до …

PrettyWoman.dn.ua