Особисті немайнові права та обов'язки подружжя Глава 6

Стаття 49. Право на материнство

1. Дружина має право на материнство.

2. Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до зачаття дитини може бути причиною розірвання шлюбу.

3. Позбавлення жінки можливості народити дитину (репродуктивноі функціі) у зв'язку з виконанням нею
конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправноі поведінки щодо неі підставою для відшкодування завданоі ій моральноі шкоди.

4. Вагітній дружині мають бути створені у сім'і умови для збереження іі здоров'я та народження здоровоі дитини.

5. Дружині-матері мають бути створені у сім'і умови для по днання материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків.

Стаття 50. Право на батьківство

1. Чоловік ма право на батьківство.

2. Відмова дружини від народження дитини або нездатність іі до народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу.

3. Позбавлення чоловіка можливості здійснення репродуктивноі функціі у зв'язку з виконанням ним конституційних, службових, трудових обов'язків або в результаті протиправноі поведінки щодо нього підставою для відшкодування завданоі йому моральноі шкоди.

Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до сво і індивідуальності

1. Дружина та чоловік мають рівне право на повагу до сво і індивідуальності, своіх звичок та уподобань.

Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток

1. Дружина та чоловік мають рівне право на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своіх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку.

Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища

1. Якщо при реістраціі шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до державного органу реістраціі актів цивільного стану, який зареістрував іхній шлюб, або відповідного органу за місцем іхнього проживання заяву про
обрання прізвища одного з них як іхнього спільного прізвища або про при днання до свого прізвища прізвища другого з подружжя.

2. У разі зміни прізвища державний орган реістраціі актів цивільного стану вида нове Свідоцтво про шлюб.

Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'і

1. Дружина, чоловік мають право розподілити між собою обов'язки в сім'і.

Дружина, чоловік повинні утверджувати повагу до будь-якоі праці, яка робиться в інтересах сім'і.

2. Усі найважливіші питання життя сім'і мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. Дружина, чоловік мають право противитися усуненню іх від вирішення питань життя сім'і.

3. Вважаіться, що діі одного з подружжя стосовно життя сім'і вчинені за згодою другого з подружжя.

Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю

1. Дружина та чоловік зобов'язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами сім'і на почуттях вза мноі любові, поваги, дружби, вза модопомоги.

2. Чоловік зобов'язаний утверджувати в сім'і повагу до матері.

Дружина зобов'язана утверджувати в сім'і повагу до батька.

3. Дружина та чоловік відповідальні один перед одним, перед іншими членами сім'і за свою поведінку в ній.

4. Дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'і.

Стаття 56. Право дружини та чоловіка на особисту свободу

1. Дружина та чоловік мають право на вибір місця свого проживання.

2. Дружина та чоловік мають право вживати заходів, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, щодо підтримання шлюбних відносин.

3. Кожен з подружжя ма право припинити шлюбні відносини.

4. Примушування до припинення шлюбних відносин, примушування до іх збереження, в тому числі примушування до статевого зв'язку за допомогою фізичного або психічного насильства, порушенням права дружини, чоловіка на особисту свободу і може мати наслідки,
встановлені законом.

Похожие материалы

свадьба
Права батьків дітей
Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна.2. …
свадьба
Права та обов'язки
Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання 1. Дружина, чолов?к повинн? матер?ально п?дтримувати один одного. 2. Право на утримання …
свадьба
ШЛЮБ. Права та
Розділ IIСтаття 21. Поняття шлюбу1. Шлюбом сімейний союз жінки та чоловіка, заре стрований у державному органі ре страціі актів цивільного …

PrettyWoman.dn.ua