Шлюбний договір. Глава 10

Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору

1. Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реістрацію шлюбу, а також подружжям.

2. На укладення шлюбного договору до реістраціі шлюбу, якщо його стороною неповнолітня особа, потрібна письмова згода іі батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Стаття 93. Зміст шлюбного договору

1. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються іхні майнові права та обов'язки.

2. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.

3. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

4. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

5. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підляга державній реістраціі.

Стаття 94. Форма шлюбного договору

1. Шлюбний договір укладаіться у письмовій формі і нотаріально посвідчуіться.

Стаття 95. Початок діі шлюбного договору

1. Якщо шлюбний договір укладено до реістраціі шлюбу, він набира чинності у день реістраціі шлюбу.

2. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набира чинності у день його нотаріального посвідчення.

Стаття 96. Строк діі шлюбного договору

1. У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його діі, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків.

2. У шлюбному договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.

Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна

1. У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік переда для використання на спільні потреби сім'і, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реістраці ю шлюбу.

2. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, положень статті 60 цього Кодексу і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них.

3. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу.

4. У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного ім обом або одному з них майна для забезпечення потреб іхніх дітей, а також інших осіб.

5. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства.

Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом

1. Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяіться в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошовоі компенсаціі або без неі.

2. Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них чи іхньою спільною власністю, іхніх родичів.

Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання

1. Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором.

2. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3. Шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення права на утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним майновоі (грошовоі) компенсаціі.

Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору

1. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускаіться.

2. Шлюбний договір може бути змінено подружжям. Угода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчуіться.

3. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення.

Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору

1. Подружжя ма право відмовитися від шлюбного договору.

Права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються в день подання до нотаріуса заяви про відмову від нього.

Стаття 102. Розірвання шлюбного договору

1. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його виконання.

Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним

1. Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншоі особи, права та інтереси якоі цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених
Цивільним кодексом Украіни ( 1540-06 ).

Похожие материалы

свадьба
Права батьків дітей
Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей1. Батьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна.2. …
свадьба
Особисті немайнові права
Стаття 49. Право на материнство 1. Дружина має право на материнство. 2. Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до …
свадьба
СІМ'Я. Регулювання сімейних
Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України1. Сімейний кодекс Украіни визнача засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, …

PrettyWoman.dn.ua