Припинення шлюбу. Глава 11

Стаття 104. Підстави припинення шлюбу

1. Шлюб припиняіться внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.

2. Шлюб припиняіться внаслідок його розірвання.

3. Якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу, вважаіться, що шлюб припинився внаслідок його смерті.

4. Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя помер, вважаіться, що шлюб припинився внаслідок його розірвання.

Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

1. Шлюб припиняіться внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя або одного з них на підставі постанови державного органу реістраціі актів цивільного стану, відповідно до статей 106 та 107 цього Кодексу.

2. Шлюб припиняіться внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу.

3. Шлюб припиняіться внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.

Стаття 106. Розірвання шлюбу державним органом реістраціі актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не ма дітей

1. Подружжя, яке не ма дітей, ма право подати до державного органу реістраціі актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

2. Державний орган реістраціі актів цивільного стану виносить постанову про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такоі заяви, якщо вона не була відкликана.

3. Шлюб розриваіться незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Стаття 107. Розірвання шлюбу державним органом реістраціі актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

1. Шлюб розриваіться державним органом реістраціі актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

1) визнаний безвісно відсутнім;

2) визнаний неді здатним;

3) засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

2. Шлюб розриваіться незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним

1. За заявою заінтересованоі особи розірвання шлюбу, здійснене відповідно до положень статті 106 та пункту 3 частини першоі статті 107 цього Кодексу, може бути визнане судом
фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та чоловік продовжували прожприпинення шлюбу

 ю і не мали наміру припинити шлюбні відносини.

На підставі рішення суду актовий запис про розірвання шлюбу та Свідоцтво про розірвання шлюбу анулюються державним органом реістраціі актів цивільного стану.

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке ма дітей

1. Подружжя, яке ма дітей, ма право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов іхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину ма бути нотаріально посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

3. Суд постановля рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповіда дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені іхні особисті та майнові права, а також права іхніх дітей.

4. Суд постановля рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання
шлюбу.

Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу

1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.

2. Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив
протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружя або дитини.

3. Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатоі дитини визнане іншою особою.

4. Чоловік, дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неі визнане іншою особою або за рішенням суду
відомості про чоловіка як батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

5. Опікун ма право пред'явити позов про розірвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний неді здатним.

Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя

1. Суд вжива заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя

1. Суд з'ясову фактичні вза мини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньоі дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя.

2. Суд постановля рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам іхніх дітей, що мають істотне значення.

Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу

1. Особа, яка змінила сво прізвище у зв'язку з реістраці ю шлюбу, ма право після розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити сво дошлюбне прізвище.

Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання

1. У разі розірвання шлюбу державним органом реістраціі актів цивільного стану шлюб припиняіться у день винесення ним відповідноі постанови.

2. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняіться у день
набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

Стаття 115. реістрація розірвання шлюбу

1. Розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, ма бути зареістроване в державному органі реістраціі актів цивільного стану, за заявою колишньоі дружини або чоловіка.

2. Розірвання шлюбу засвідчуіться Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджу Кабінет Міністрів Украіни.

Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу

1. Після розірвання шлюбу та одержання Свідоцтва про розірвання шлюбу особа ма право на повторний шлюб.

Стаття 117. Право на поновлення шлюбу після його розірвання

1. Жінка та чоловік, шлюб між якими було розірвано, мають право подати до суду заяву про поновлення іхнього шлюбу за умови, що жоден із них не перебував після цього у повторному шлюбі.

2. На підставі рішення суду про поновлення шлюбу та анулювання запису акта про розірвання шлюбу державний орган реістраціі актів цивільного стану вида нове Свідоцтво про шлюб, у
якому день реістраціі шлюбу, за вибором подружжя, може бути визначений днем першоі його реістраціі або днем набрання чинності рішенням суду про поновлення шлюбу.

Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою

1. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, іі шлюб з іншою особою поновлюіться за умови, що ніхто з них не перебува у повторному
шлюбі.

2. Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, іі шлюб з іншою особою може бути поновлений за іхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебува у повторному шлюбі.

3. У випадках, передбачених частинами першою та другою ці і статті, державний орган реістраціі актів цивільного стану анулю запис акта про розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі.

Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя

1. За заявою подружжя або позовом одного з них суд може постановити рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно.

2. Режим окремого проживання припиняіться у разі поновлення сімейних відносин або за рішенням суду на підставі заяви одного з подружжя.

Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя

1. Встановлення режиму окремого проживання не припиня прав та обов'язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов'язків, які встановлені шлюбним договором.

2. У разі встановлення режиму окремого проживання:

1) майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі;

2) дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не вважатиметься такою, що походить від іі чоловіка;

3) дружина, чоловік можуть усиновлювати дитину без згоди другого з подружжя.

Похожие материалы

свадьба
Розділ IV Влаштування
УСИНОВЛЕННЯСтаття 207. Поняття усиновлення1. Усиновленням прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі …
свадьба
Право особисто приватно
Стаття 57. Майно, що особистою приватною власністю дружини, чоловіка1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка :1) майно, набуте нею, ним до …
свадьба
Розділ III Права
Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини 1. Права та …

PrettyWoman.dn.ua