Розділ III Права та обов'язки матері, батька дитини Глава 12

Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини

1. Права та обов'язки матері, батька і дитини рунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реістраціі актів цивільного стану в порядку, встановленому
Статтями 122 та 125 цього Кодексу.

Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя.
Походження дитини від подружжя визначаіться на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини.

2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя, крім випадку, передбаченого статтею 124 цього Кодексу.

3. Дружина і чоловік мають право подати до державного органу реістраціі актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка батьком дитини.

У цьому разі походження дитини визначаіться відповідно до частини першоі статті 135 цього Кодексу.

Стаття 123. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплантаціі зародка

1. У разі штучного запліднення дружини, проведеного за письмовою згодою іі чоловіка, він записуіться батьком дитини, яка народжена його дружиною.

2. У разі імплантаціі в організм іншоі жінки зародка, зачатого подружжям, батьками дитини подружжя.

3. Якщо зародок, зачатий чоловіком, який перебува у шлюбі, та іншою жінкою, імплантовано в організм його дружини, дитина вважаіться такою, що походить від подружжя.

Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реістраціі повторного шлюбу з іі матір'ю

1. Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реістраціі повторного шлюбу іі матері з іншою особою, вважаіться, що батьком дитини чоловік іі матері у повторному шлюбі.

Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільноі заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду.

Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якоі не перебувають у шлюбі між собою

1. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначаіться на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.

2. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначаіться:

1) за заявою матері та батька дитини;

2) за заявою чоловіка, який вважа себе батьком дитини;

3) за рішенням суду.

Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

1. Походження дитини від батька визначаіться за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини до державного органу реістраціі актів цивільного стану.

2. Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана неповнолітнім, державний орган реістраціі актів цивільного стану повідомля батьків, опікуна, піклувальника неповнолітнього прозапис його батьком дитини.

3. Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови іі нотаріального засвідчення.

Стаття 127. Визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважа себе батьком дитини

1. Чоловік, який не перебува у шлюбі з матір'ю дитини, може подати до державного органу реістраціі актів цивільного стану заяву про визнання себе батьком дитини, мати якоі померла або оголошена померлою, визнана неді здатною, безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав, або якщо мати дитини не прожива з нею не менш як шість місяців і не проявля про неі материнськоі турботи та піклування.

Умовою прийняття такоі заяви запис про батька дитини у Книзі реістраціі народжень відповідно до частини першоі статті 135 цього Кодексу.

Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду

1. За відсутності заяв, право на подання яких встановлено Статтями 126 і 127 цього Кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.

2. Підставою для визнання батьківства будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певноі особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу ( 1501-06,
1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) Украіни.

3. Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утриму та вихову дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою, яка вважа себе батьком дитини.

4. Позов про визнання батьківства приймаіться судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реістраціі народжень вчинено відповідно до частини першоі статті 135 цього Кодексу.

Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважа себе батьком дитини

1. Особа, яка вважа себе батьком дитини, народженоі жінкою, яка в момент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з іншим чоловіком, ма право пред'явити до іі чоловіка, якщо він записаний батьком дитини, позов про визнання свого батьківства.

2. До вимоги про визнання батьківства застосовуіться позовна давність в один рік, яка починаіться від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про сво батьківство.

Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду

1. У разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, факт його батьківства може бути встановлений за рішенням суду.

Заява про встановлення факту батьківства приймаіться судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реістраціі народжень вчинено відповідно до частини першоі статті 135 цього Кодексу.

2. Заява про встановлення факту батьківства може бути подана особами, зазначеними у частині третій статті 128 цього Кодексу.

Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду

1. Особа, яка вважа себе матір'ю дитини, може подати до суду заяву про визнання свого материнства, якщо запис про матір дитини вчинено відповідно до частини другоі статті 135 цього Кодексу.

Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду

1. У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини, факт іі материнства може бути встановлений за рішенням суду.

Заява про встановлення факту материнства приймаіться судом, якщо запис про матір дитини у Книзі реістраціі народжень вчинено відповідно до частини другоі статті 135 цього Кодексу.

2. Заява про встановлення факту материнства може бути подана батьком, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утриму та вихову дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини

1. Якщо дитина народилася у подружжя, дружина записуіться матір'ю, а чоловік - батьком дитини.

Стаття 134. реістрація визнання батьківства, материнства

1. На підставі заяви осіб, зазначених у Статтях 126 і 127 цього Кодексу, або рішення суду орган державноі реістраціі актів цивільного стану вносить відповідні зміни до Книги реістраціі
народжень та вида нове Свідоцтво про народження.

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

1. При народженні дитини у матері, яка не перебува у шлюбі, у випадках, коли нема спільноі заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реістраціі народжень провадиться за прізвищем матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за іі вказівкою.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце іі проживання запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до ці і статті, за заявою родичів, інших осіб або
уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина.

2. Якщо батьки дитини невідомі, запис про них у Книзі реістраціі народжень провадиться за рішенням органу опіки та піклування.

Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини

1. Особа, яка записана батьком дитини відповідно до статей 122, 124, 126 і 127 цього Кодексу, ма право оспорити сво батьківство, пред'явивши позов про виключення запису про нього як
батька з актового запису про народження дитини.

2. У разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана батьком, та дитиною суд постановля рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про іі народження.

3. Оспорювання батьківства можливе лише після народження дитини і до досягнення нею повноліття.

4. Оспорювання батьківства неможливе у разі смерті дитини.

5. Не ма права оспорювати батьківство особа, записана батьком дитини, якщо в момент реістраціі себе батьком дитини вона знала, що не батьком, а також особа, яка дала згоду на штучне запліднення сво і дружини.

6. До вимоги чоловіка про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини позовна давність не застосовуіться.

Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини

1. Якщо той, хто записаний батьком дитини, помер до народження дитини, оспорити його батьківство мають право його спадко мці, за умови подання ним за життя до нотаріуса заяви про невизнання свого батьківства.

2. Якщо той, хто записаний батьком дитини, помер після пред'явлення ним позову про виключення свого імені як батька з актового запису про народження дитини, позовну заяву можуть підтримати в суді його спадко мці.

3. Якщо через поважні причини особа не знала про те, що записана батьком дитини, і померла, оспорити батьківство можуть іі спадко мці: дружина, батьки та діти.

4. До вимоги про виключення запису про особу як батька дитини з актового запису про народження дитини позовна давність не застосовуіться.

Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка

1. Жінка, яка народила дитину у шлюбі, ма право оспорити батьківство свого чоловіка.

2. Вимога матері про виключення запису про іі чоловіка як батька дитини з актового запису про народження дитини може бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про сво батьківство.

3. До вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини встановлюіться позовна давність в один рік, яка починаіться від дня реістраціі народження дитини.

Стаття 139. Спір про материнство

1. Жінка, яка записана матір'ю дитини, може оспорити сво материнство.

2. Жінка, яка вважа себе матір'ю дитини, ма право пред'явити позов до жінки, яка записана матір'ю дитини, про визнання свого материнства. Оспорювання материнства не допускаіться у випадках, передбачених частинами другою та третьою статті 123 цього Кодексу.

3. До вимоги про визнання материнства встановлюіться позовна давність в один рік, яка починаіться від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що матір'ю дитини.

Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачу аліменти за рішенням суду

1. Стягнення з особи, яка записана батьком, матір'ю, аліментів на дитину не перешкодою для звернення до суду з позовом про виключення відомостей про неі як батька, матері дитини з актового запису про іі народження.

Похожие материалы

свадьба
Здійснення сімейних прав
Стаття 14. Здійснення сімейних прав1. Сімейні права такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій …
свадьба
Розділ VII Прикінцев
1. Цей Кодекс набира чинності одночасно з набранням чинності Цивільним кодексом Украіни.( Пункт 1 розділу VII в редакціі Закону N …
свадьба
Державна реєстрацiя шлюбу
Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав …

PrettyWoman.dn.ua