Опіка та піклування над дітьми Глава 19

Стаття 243. Діти, над якими встановлюіться опіка, піклування

1. Опіка, піклування встановлюіться над дітьми, які залишилися без батьківського піклування.

2. Опіка встановлюіться над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а піклування - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

3. Опіка, піклування над дитиною встановлюіться органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом Украіни ( 1540-06 ).

Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за іі згодою повнолітня ді здатна особа.

2. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, іі здатність до виховання дитини, ставлення до неі, а також бажання самоі дитини.

3. Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловжива спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якоі суперечать інтересам дитини.

Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка прожива у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я

1. Якщо дитина постійно прожива у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я, функціі опікуна та піклувальника щодо неі покладаються на адміністрацію цих закладів.

Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування

1. Орган опіки та піклування контролю умови утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування.

Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

1. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, ма право:

1) на проживання в сім'і опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;

2) на забезпечення ій умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до іі людськоі гідності;

3) на збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина ма право на його отримання відповідно до закону;

4) на захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника.

2. Встановлення опіки та піклування не припиня права дитини на аліменти, пенсіі, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника.

Стаття 248. Права дитини, яка залишилася без піклування батьків і прожива у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я

1. Дитина, яка залишилася без піклування батьків і прожива у дитячому закладі або закладі охорони здоров'я, ма право:

1) на всебічний розвиток, виховання, освіту, повагу до іі людськоі гідності;

2) на збереження права користування житлом, у якому вона раніше проживала. У разі відсутності житла така дитина ма право на його отримання відповідно до закону;

3) на пільги, встановлені законом, при працевлаштуванні після закінчення строку перебування у зазначеному закладі.

2. Влаштування дитини до закладу, зазначеного у частині першій ці і статті, не припиня права дитини на аліменти, пенсіі, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з
втратою годувальника.

Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо Дитини

1. Опікун, піклувальник зобов'язаний виховувати дитину, піклуватися про іі здоров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повноі загальноі середньоі освіти.

Опікун, піклувальник ма право самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування.

2. Опікун, піклувальник ма право вимагати повернення дитини від будь-якоі особи, яка трима іі у себе не на підставі закону або рішення суду.

3. Опікун, піклувальник не ма права перешкоджати спілкуванню дитини з іі батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.

4. Цивільні права та обов'язки опікуна, піклувальника встановлюються Цивільним кодексом Украіни ( 1540-06 ).

5. Обов'язки з опіки та піклування щодо дитини виконуються опікуном та піклувальником безоплатно.

Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною

1. Опіка, піклування над дитиною припиняіться у випадках, встановлених Цивільним кодексом Украіни ( 1540-06 ).

Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від іх обов'язків

1. Особа може бути звільнена від обов'язків опікуна або піклувальника дитини у випадках, передбачених Цивільним кодексом Украіни ( 1540-06 ), а також тоді, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

Похожие материалы

свадьба
Право особисто приватно
Стаття 57. Майно, що особистою приватною власністю дружини, чоловіка1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка :1) майно, набуте нею, ним до …
свадьба
Розділ IV Влаштування
УСИНОВЛЕННЯСтаття 207. Поняття усиновлення1. Усиновленням прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі …
свадьба
Державна реєстрацiя шлюбу
Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу1. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав …

PrettyWoman.dn.ua