Розділ V Права та обов'язки нших членів сім'ї та родичів Глава 21

ОСОБИСТ НЕМАЙНОВ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ

Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

1. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі своіми внуками, правнуками, брати участь у іх вихованні.
2. Батьки чи інші особи, з якими прожива дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, прадідом своіх прав щодо виховання внуків, правнуків.

Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід мають право на звернення до суду з позовом про іх усунення.

Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків

1. Баба і дід мають право на самозахист внуків.

2. Баба і дід мають право звернутися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних внуків до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Стаття 259. Права братів та сестер на спілкування

1. Права та обов'язки, встановлені законом для братів та сестер, мають рідні (повнорідні, неповнорідні) брати та сестри.

2. Брати та сестри, зокрема ті, які не проживають разом, мають право на спілкування.

3. Мати, батько, баба, дід, інші особи, з якими проживають неповнолітні брати та сестри, зобов'язані сприяти іхньому спілкуванню.

4. Повнолітні особи мають право брати участь у вихованні своіх неповнолітніх братів та сестер, незалежно від місця іхнього проживання.

Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки

1. Якщо мачуха, вітчим проживають одні ю сім' ю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у іхньому вихованні.

Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо іі виховання

1. Особа, яка взяла у свою сім'ю дитину, яка сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, ма права та обов'язки щодо іі виховання та захисту відповідно до положень статей 249 і 262 цього Кодексу.

Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'і на захист дітей

1. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право на самозахист своіх малолітніх, неповнолітніх, повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки.

2. Сестра, брат, мачуха, вітчим мають право звернутися за захистом прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних братів, сестер, пасинка, падчерки до
органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.

Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини

1. Спір щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, брата, сестри, мачухи, вітчима у вихованні дитини вирішуіться судом відповідно до статті 159 цього Кодексу.

Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала одні ю сім' ю

1. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своіх бабу, діда, прабабу, прадіда.

2. Повнолітні брати, сестри, пасинки, падчерки зобов'язані піклуватися про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховували іх та надавали ім матеріальну допомогу.

Такий обов'язок мають особи і щодо тих, з ким вони проживали одні ю сім' ю до досягнення повноліття.

Похожие материалы

свадьба
Особисті немайнові права
Стаття 49. Право на материнство 1. Дружина має право на материнство. 2. Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до …

PrettyWoman.dn.ua