Розділ VII Прикінцев і положення

1. Цей Кодекс набира чинності одночасно з набранням чинності Цивільним кодексом Украіни.
( Пункт 1 розділу VII в редакціі Закону N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002 )

2. Визнати такими, що втрачають чинність з вступом у дію Сімейного кодексу Украіни: ( Абзац перший пункту 2 розділу VII в редакціі Закону N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002 )

1) Кодекс про шлюб та сім'ю Украіни ( 2006-07 ) (Відомості Верховноі Ради УРСР, 1969 р., додаток до N 26, ст. 204; 1971 р., N 20, ст. 141; 1973 р., N 21, ст. 181; 1980 р., N 38, ст. 754;
1984 р., N 7, ст. 136; 1985 р., N 11, ст. 205, ст. 206; 1987 р., N 8, ст. 149, N 35, ст. 674; 1991 р., N 9, ст. 89; Відомості Верховноі Ради Украіни, 1992 р., N 4, ст. 25, N 36, ст. 528; 1996 р., N 7, ст. 26; 2000 р., N 9, ст. 67, N 50, ст. 436).

Розділ V "Акти громадянського стану" зберіга свою чинність у частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття спеціального закону;

2) Закон Украінськоі РСР від 20 червня 1969 року "Про затвердження Кодексу про шлюб та сім'ю Украінськоі РСР" ( 2006а-07 ) (Відомості Верховноі Ради УРСР, 1969 р., N 26, ст. 204);

3) Указ Президіі Верховноі Ради Украінськоі РСР від 29 грудня 1969 року "Про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім'ю Украінськоі РСР" ( 2476-07 ) (Відомості Верховноі Ради УРСР, 1970 р., N 2, ст.16; 1980 р., N 38, ст. 754).

3. Кабінету Міністрів Украіни:

подати до Верховноі Ради Украіни протягом трьох місяців з дня опублікування цього Кодексу пропозиціі щодо внесення змін до законів Украіни, які випливають з цього Кодексу;
привести у відповідність із цим Кодексом своі нормативно-правові акти;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчоі влади іх нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом.


Президент Украіни Л.КУЧМА

м. Киів, 10 січня 2002 року
N 2947-III

Похожие материалы

свадьба
Розділ III Права
Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини 1. Права та …
свадьба
Недійсність шлюбу. Глава
Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу1. Підставою недійсності шлюбу порушення вимог, встановлених Статтями 22, 24-26 цього Кодексу.Стаття 39. Шлюб, який недійсним1. …
свадьба
Особисті немайнові права
Стаття 49. Право на материнство 1. Дружина має право на материнство. 2. Небажання чоловіка мати дитину або нездатність його до …

PrettyWoman.dn.ua